Haccienda Bellavista

Podmínky pro používání objektu

Základní pravidla pro užívání objektu Hacienda Bellavista:

 1. Při příjezdu se řiďte pokyny pronajímatele.
 2. Při příjezdu zkontrolujte funkčnost technických zařízení. Pokud při odjezdu bude zjištěna závada, je Vaší povinností tuto závadu odstranit, případně uhradit.
 3. Právo užívat chatu mají pouze nájemci.
 4. Doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv na přezouvání.
 5. Všechna zařízení chaty používejte citlivě, nepoužívejte násilí.
 6. Používání krbu vyžaduje obzvláštní opatrnost. Je nutný trvalý dozor dospělých osob. Otevření dvířek krbové vložky je možné až po otevření komínové klapky (táhlo zatlačit dovnitř) Jinak dojde k úniku spalin do místnosti. Při odchodu se přesvědčte, zda je krb vyhaslý a nemůže způsobit požár.
 7. Neplýtvejte vodou. Množství vody je omezeno kapacitou studny a kapacitou odpadní jímky. V ceně pronájmu objektu není zahrnuta spotřeba vody. Spotřeba vody bude doúčtována, resp. stržena z kauce ve výši 320,- Kč / m3. (za vývoz jímky platíme 3200,- Kč za 10 m3)
 8. V ceně pronájmu není zahrnuta spotřeba elektrické energie.  Spotřeba Vám bude doúčtována, resp. stržena z kauce při odjezdu. Viz Platební podmínky bod 3.
 9. Uvnitř objektu platí přísný zákaz kouření. Každá místnost je vybavena kouřovým čidlem. Kuřáci mohou využít venkovního posezení.
 10. Hrubé porušení pravidel zejména v bodech 3. a 9.může vést k předčasnému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady včetně propadnutí kauce.

 

 1. Cena za pronájem viz ceník (hradí se hotově při příjezdu),
 2. Vratná kauce ve výši 5000,- Kč bude vrácena při bezproblémovém předání objektu, případně může sloužit k vyrovnání doplatků za energie. Dále může být použita na náhradu případných škod způsobených nájemcem.
 3. Cena za spotřebu elektrické energie se hradí hotově po ukončení pronájmu dle skutečné spotřeby (odečet elektroměru) za 7,50 Kč/kWh.
 4. Cena za spotřebu vody se hradí hotově při ukončení pronájmu (odečet vodoměru) za 320,- Kč/ m3 (cena za vývoz odpadní jímky)

 

Obsazenost objektu naleznete zde