Haccienda Bellavista

Podmínky pro používání objektu

Základní pravidla pro užívání objektu Hacienda Bellavista:

 1. Při příjezdu se řiďte pokyny ubytovatele.
 2. Při příjezdu zkontrolujte funkčnost technických zařízení. Pokud při odjezdu bude zjištěna závada, je Vaší povinností tuto závadu odstranit, případně uhradit.
 3. Právo užívat chatu mají pouze platící hosté. Případné návštěvy je třeba předem dohodnout s majitelem. Optimální počet je 20 – 26 osob.
 4. Doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv na přezouvání.
 5. Všechna zařízení chaty používejte citlivě, nepoužívejte násilí.
 6. Používání krbu vyžaduje obzvláštní opatrnost. Je nutný trvalý dozor dospělých osob. Otevření dvířek krbové vložky je možné až po otevření komínové klapky (táhlo zatlačit dovnitř) Jinak dojde k úniku spalin do místnosti. Při odchodu se přesvědčte, zda je krb vyhaslý a nemůže způsobit požár.
 7. Neplýtvejte vodou. Množství vody je omezeno kapacitou studny a kapacitou odpadní jímky. V ceně pronájmu chaty není zahrnuta spotřeba vody. Spotřeba vody bude doúčtována, resp. stržena z kauce ve výši 270,- Kč / m3. (za vývoz jímky platíme 2700,- Kč za 10 m3)
 8. V ceně pobytu není zahrnuta spotřeba elektrické energie.  Spotřeba nad tento limit Vám bude doúčtována, resp. stržena z kauce při odjezdu. Viz Platební podmínky bod 3.
 9. Uvnitř chaty platí přísný zákaz kouření. Každá místnost je vybavena kouřovým čidlem. Kuřáci mohou využít venkovního posezení.
 10. Hrubé porušení pravidel zejména v bodech 3. a 9.může vést k předčasnému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady včetně propadnutí kauce.
 11. Před odjezdem prosím vyvlékněte ložní prádlo a nechejte jej na pokoji. Pomůže nám to stíhat úklid před příjezdem dalšího turnusu. Děkujeme.

Platební podmínky:

 1. Cena za pobyt viz ceník (hradí se hotově při příjezdu), cena za pronájem objektu je včetně povlečení postelí. Pokud přijíždíte ve více skupinách, prosím vybavte zástupce první skupiny náležitou hotovostí pro zaplacení doplatku a kauce.
 2. Vratná kauce ve výši 5000,- Kč bude vrácena při bezproblémovém předání chaty, případně může sloužit k vyrovnání doplatků za energie, nebo sudové pivo odebrané ze skladu. Dále může být použita na náhradu případných škod způsobených nájemcem.
 3. Cena za spotřebu elektrické energie se hradí hotově po ukončení pobytu dle skutečné spotřeby (odečet elektroměru) za 3,50 Kč/kWh.
 4.  Můžete využít naší nabídky sudového piva v našem skladu. Platí se každý naražený sud při odjezdu. Nejste li si jisti, že zkonzumujete celý sud, nenarážejte.
 5. Cena za spotřebu vody se hradí hotově při odjezdu (odečet vodoměru) za 270,- Kč/ m3 (cena za vývoz odpadní jímky)

Tyto podmínky byly upraveny dne 10. 4. 2019 a jsou platné pro všechny rezervace vytvořené po tomto datu.

Obsazenost objektu naleznete zde